Chevron Polska Energy Resources

Długofalowe, pozytywne kształtowanie wizerunku Chevron Polska Energy Resources w opinii publicznej.

Utrzymywanie relacji oraz towarzyszenie przedstawicielom Chevron podczas spotkań z przedstawicielami samorządów oraz ośrodków badawczych. Organizacja wydarzeń specjalnych, spotkań, dni otwartych, konferencji. Współpraca z mediami oraz monitoring mediów, dokumentacja foto i video spotkań i wydarzeń specjalnych. Organizacja spotkań ze społecznościami lokalnymi oraz konsultacji społecznych. Przygotowywanie oraz dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczności lokalnych.