PGE Dystrybucja SA

Długofalowe działania public relations dla spółki PGE Dystrybucja SA.

Opracowanie strategii komunikacji dla firmy oraz strategii komunikacji dla wielu procesów prowadzonych w spółce. Opracowanie strategii CSR i realizacja projektów w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Opracowanie zasad zarządzania informacją w sytuacji kryzysowej. Ciągła, bieżąca obsługa PR, realizacja szkoleń w zakresie komunikacji i współpracy z mediami oraz wiele innych działań w obszarze komunikacji.