Międzynarodowa Konferencja ECOFORUM

Kompleksowa organizacja pięciu kolejnych edycji konferencji ECOFORUM, działania promocyjne, obsługa komunikacyjna, współpraca ze sponsorami wydarzenia.

Agencja przez 5 lat prowadziła kompleksową obsługę wydarzenia ECOFORUM, m.in. współpraca z prelegentami, całościowa komunikacja wydarzenia, współpraca ze sponsorami oraz prowadzenie media relations. ECOFORUM to cykliczna międzynarodowa konferencja z zakresu ochrony środowiska, promująca działania prośrodowiskowe, zrównoważony rozwój, a także region lubelski. Aktywni uczestnicy konferencji: środowiska samorządowe, politycy oraz przedstawiciele świata biznesu i świata nauki.