Urząd Miasta Lublin

Kampania informacyjna: selektywna zbiórka odpadów komunalnych w Lublinie

Agencja zajęła się kompleksową organizacją cyklu ekoplenerów na terenie Lublina, podczas których prowadzona była kampania informacyjna dotycząca nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lublinie.

Agencja zrealizowała również cykl wystaw w lubelskich obiektach poświęcony komunikacji nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.